Citation link:
  • Кассационно съдебно ръководство към временныте съдены правила (24 август 1978) : T. 1. Съдоустройство и гражданско съдопроизводство. / П. В. Оджаков.