Citation link:
  • Българските държавни финанси /От д-р Н. Сакаров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора