Current View
Citation link:
Title:
Невербална комуникация при ученици с увреден слух : Автореферат / Мария Парасху ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Венетка Иванова Кацарска.; Non-verbal communication in students with hearing loss Maria Georgios Paraschou
 
Creator:
Парасху, Мария Георгиос; Parashu, Maria Georgios; Замфиров, Милен Замфиров науч. ръководител; Кацарска, Венета Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика 2019; Библиогр. с. 50-52; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Жестомимични езици.; Безсловесна комуникация.; Глухи образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001189031
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Парасху, Мария Георгиос
 
245:
Невербална комуникация при ученици с увреден слух :| Автореферат /| Мария Парасху ; Науч. ръководител Милен Замфиров ; Рец. Венетка Иванова Кацарска.
 
246:
Non-verbal communication in students with hearing loss| Maria Georgios Paraschou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 762.7 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
52 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика| 2019
 
504:
Библиогр. с. 50-52
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Жестомимични езици.| Безсловесна комуникация.| Глухи| образование и просвета.
 
700:
Parashu, Maria Georgios| Замфиров, Милен Замфиров| науч. ръководител| Кацарска, Венета Иванова| рец.