Citation link:
  • Grob Warnenczyka : Badania autentycznosci grobu przy 4-tym kilometrze pobojowiska Warnenskiego z d. 10-go listopada 1444 r. /Jan Grzegorzewski.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев