Citation link:
  • Български балади /Теодор Траянов ; Със седем рисунки от Сирак Скитник ; [С послесл. от авт.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев