Current View
Citation link:
Title:
Характеристики на съвременната карикатура в пресата (въз основа на case study от вестниците "Сега", "The Guardian", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" и "Le Monde") : автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Карикатурата в медиите)
 
Creator:
Шойлев, Петър Борисов; Константинова, Здравка Ангелова научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Карикатура в средствата за масова информация Европа
 
*** *** ***
 
001:
001219629
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Шойлев, Петър Борисов
 
245:
Характеристики на съвременната карикатура в пресата (въз основа на case study от вестниците "Сега", "The Guardian", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" и "Le Monde") :| автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Карикатурата в медиите)
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 218.6 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
26 с. ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Карикатура| в средствата за масова информация| Европа
 
700:
Константинова, Здравка Ангелова| научен ръководител