Citation link:
  • Wskazowki metodyczne do programu gimnazium panstwowego : Jezyk polski : (Gimnazjum wyzsze) /Napisal Prof. Dr. Konstanty Wojciechowski z udzialem Stanislawa Szobera oraz Bogdana Nawroczynskiego.
    • Заглавна страница с дарствен надпис