Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" : Т. 99 (18). / Ред. кол. Вася Велинова - отг. ред. и др.; Annuaire de L'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Centre de Recherches Slavo-Byzantines "Ivan Dujcev" Ed. Vassja Velinova et al.; Международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие" Посветена на 30-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет "Св. Климент Охридски" : София, СУ "Св. Климент Охридски", 2-4 юни 2016 г.; "Rencontres culturelles. Le Passe et la Contemporaneite" Conference scientifique internationale : 30e anniversaire du Centre de recherches Slavo-Byzantines “Ivan Dujcev” aupres de l'Universite de Sofia “St. Clement d'Ohrid”. Sofia, l'Universite de “St. Kliment Ohridski”, 2-4 juin 2016
 
Creator:
Велинова, Вася Николова ред.; Джурова, Аксиния Добрева ред.; Бояджиев, Румен Живков ред.; Минчева, Калина Николаева ред.; Velinova, Vasja Nikolova ed.; Dzurova, Aksinija Dobreva ed.; Bojadziev, Rumen Zivkov ed.; Minceva, Kalina Nikolaeva ed.
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001148313
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" :| Т. 99 (18). /| Ред. кол. Вася Велинова - отг. ред. и др.
 
246:
Annuaire de L'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Centre de Recherches Slavo-Byzantines "Ivan Dujcev"| Ed. Vassja Velinova et al.| Международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие"| Посветена на 30-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет "Св. Климент Охридски" : София, СУ "Св. Климент Охридски", 2-4 юни 2016 г.| "Rencontres culturelles. Le Passe et la Contemporaneite"| Conference scientifique internationale : 30e anniversaire du Centre de recherches Slavo-Byzantines “Ivan Dujcev” aupres de l'Universite de Sofia “St. Clement d'Ohrid”. Sofia, l'Universite de “St. Kliment Ohridski”, 2-4 juin 2016
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 117 MB)
 
260:
2017.
 
300:
VIII, 717 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
700:
Велинова, Вася Николова| ред.| Джурова, Аксиния Добрева| ред.| Бояджиев, Румен Живков| ред.| Минчева, Калина Николаева| ред.| Velinova, Vasja Nikolova| ed.| Dzurova, Aksinija Dobreva| ed.| Bojadziev, Rumen Zivkov| ed.| Minceva, Kalina Nikolaeva| ed.