Citation link:
 • Църковен вестник : Официално издание на Българската православна църква - Българска патриаршия : Год. 20
  • Год. 20, 1 януари 1919, Бр. 1 и 2
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • Год. 20, 1 февруари 1919, Бр. 3
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
  • Год. 20, 15 февруари 1919, Бр. 4
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
  • Год. 20, 1 март 1919, Бр. 5
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
  • Год. 20, 15 март 1919, Бр. 6
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Год. 20, 1 април 1919, Бр. 7
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
  • Год. 20, 1 май 1919, Бр. 8 и 9
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
  • Год. 20, 15 май 1919, Бр. 10
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
  • Год. 20, 31 май 1919, Бр. 11
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
  • Год. 20, 16 юни 1919, Бр. 12
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
  • Год. 20, 1 юли 1919, Бр. 13
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • Год. 20, 5 юли 1919, Бр. 14
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
  • Год. 20, 11 юли 1919, Бр. 15
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
  • Год. 20, 19 юли 1919, Бр. 16
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
  • Год. 20, 26 юли 1919, Бр. 17
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
  • Год. 20, 2 август 1919, Бр. 18
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
  • Год. 20, 9 август 1919, Бр. 19
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
  • Год. 20, 16 август 1919, Бр. 20
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
  • Год. 20, 23 август 1919, Бр. 21
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
  • Год. 20, 30 август 1919, Бр. 22
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
  • Год. 20, 13 септември 1919, Бр. 23 и 24
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
  • Год. 20, 20 септември 1919, Бр. 25
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
  • Год. 20, 29 септември 1919, Бр. 26
   • стр. [160а]
   • стр. [161a]
   • стр. [162a]
  • Год. 20, 11 октомври 1919, Бр. 27 и 28
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
  • Год. 20, 18 октомври 1919, Бр. 29
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
  • Год. 20, 25 октомври 1919, Бр. 30
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
  • Год. 20, 1 ноември 1919, Бр. 31
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
  • Год. 20, 8 ноември 1919, Бр. 32
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
  • Год. 20, 15 ноември 1919, Бр. 33
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
  • Год. 20, 23 ноември 1919, Бр. 34
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
  • Год. 20, 29 ноември 1919, Бр. 35
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
  • Год. 20, 13 декември 1919, Бр. 36 и 37
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
  • Год. 20, 27 декември 1919, Бр. 38 и 39
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
  • Год. 20, 27 декември 1919, Бр. 40 и 41
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226