Citation link:
  • Количествени изследвания за влиянието на състава и строението на органическите киселини върху трайността на карбоксилната им група при нагряване с фосфорна киселина : (Из химическата лаборатория при Университета в София) / П. Н. Райков, П. Тишков.