Citation link:
  • Стилистика : Учебник за I клас на мъжките и девически гимназии /Съставил съгласно програмата Б. Ангелов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев