Citation link:
  • За възражданието на българщината в Т. Пазарджик / Написана от Й. Н.