Citation link:
 • Съвременна испанска философия: Мигел де Унамуно и Трагедията на човека ; Хосе Ортега-и-Гасет и Социологията на нашия век/ Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
  • Съдържание
  • SUMARIO
  • МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО И ТРАГЕДИЯТА НА ЧОВЕКА
   • I. Класик на есето
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
   • II. Философът и обществото
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
   • III. Човекът от плът и кръв
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
   • IV. Рационализъм и ирационализъм
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
   • V. Човешкият Бог
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
   • VI. Литературната критика като философска реконструкция на живота на героя
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
   • VII. Шедьовърът - среща на народ и гений
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
   • VIII. Кихотисти и сервантисти
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
   • IX. Възприемането на изкуството като творчество
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • X. Испания като съдба
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
  • ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ И СОЦИОЛОГИЯТА НА НАШИЯ ВЕК
   • I. Духовният топос
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • II. Социологията на нашия век
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
   • III. Животът като абсолютен предмет на философията
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
   • IV. Философията на историята
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
   • V. Есеистът
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
   • VI. Социология на изкуството
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
   • VII. Творчеството
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
   • VIII. Художник и публика
    • стр. 169
    • стр. 170
   • IX. Изкуство и култура
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
   • X. Класическо и модерно изкуство
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
   • XI. Изкуство и изкуства
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
   • XII. Дехуманизацията като хуманизация
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
  • Показалец на имената
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
  • Задна корица