Current View
Citation link:
Title:
Ерготерапевтични техники за развитие на графомоторни умения при деца с координационно разстройство на развитието : Автореферат / Рая Г. Цочева-Генчева ; Науч. ръководител Ем. Маринов ; Рец. Анна Константинова Трошева-Асенова, Снежана Христова Николова.; Occupational therapy techniques for graphomotor skills developing in children with developmenthal coordination disorder Raya Georgieva Tsocheva-Gencheva
 
Creator:
Цочева-Генчева, Рая Георгиева; Coceva-Genceva, Raja Georgieva; Маринов, Емил Цветанов науч. ръководител; Трошева-Асенова, Анна Константинова рец.; Николова, Снежана Христова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по област на висшето образование: 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - педагогика при деца с интелектуална недостатъчност) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания.; Деца умствено развитие.
 
*** *** ***
 
001:
001190155
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цочева-Генчева, Рая Георгиева
 
245:
Ерготерапевтични техники за развитие на графомоторни умения при деца с координационно разстройство на развитието :| Автореферат /| Рая Г. Цочева-Генчева ; Науч. ръководител Ем. Маринов ; Рец. Анна Константинова Трошева-Асенова, Снежана Христова Николова.
 
246:
Occupational therapy techniques for graphomotor skills developing in children with developmenthal coordination disorder| Raya Georgieva Tsocheva-Gencheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.924 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
51 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по област на висшето образование: 1. Пед. науки, проф. направление: 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - педагогика при деца с интелектуална недостатъчност)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания.| Деца| умствено развитие.
 
700:
Coceva-Genceva, Raja Georgieva| Маринов, Емил Цветанов| науч. ръководител| Трошева-Асенова, Анна Константинова| рец.| Николова, Снежана Христова| рец.