Citation link:
  • Dzieje Galicyi : Jej stan przed wojna i "wyodrebnienie" /Kazimierz Bartoszewicz.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев