Current View
Citation link:
Title:
Организационно представяне и качество на публичната администрация : Оценка и усъвършенстване чрез практики за управление на човешките ресурси : Автореферат / Мария Евангелос Икономиду ; Науч. ръководител Татяна Томова ; Рец. Елена Калфова, Деница Горчилова.; Organizational performance and quality of public administration Evaluation and improvement through human resource management practices Maria Evangelos Oikonomidou
 
Creator:
Икономиду, Мария Евангелос; Oikonomidou, Maria Evangelos; Томова, Татяна Трифонова науч. ръководител; Калфова, Елена Ангелова рец.; Горчилова, Деница Антонова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 3.3. Политически науки (Публична администрация) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2020; Библиогр. с. 26-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Администрация управление и организация; Организационно поведение; Управленски труд
 
*** *** ***
 
001:
001203572
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Икономиду, Мария Евангелос
 
245:
Организационно представяне и качество на публичната администрация :| Оценка и усъвършенстване чрез практики за управление на човешките ресурси : Автореферат /| Мария Евангелос Икономиду ; Науч. ръководител Татяна Томова ; Рец. Елена Калфова, Деница Горчилова.
 
246:
Organizational performance and quality of public administration| Evaluation and improvement through human resource management practices| Maria Evangelos Oikonomidou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.050 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по направление 3.3. Политически науки (Публична администрация)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 26-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Администрация| управление и организация| Организационно поведение| Управленски труд
 
700:
Oikonomidou, Maria Evangelos| Томова, Татяна Трифонова| науч. ръководител| Калфова, Елена Ангелова| рец.| Горчилова, Деница Антонова| рец.