Citation link:
  • Млади и стари : Критически очерки върху днешната българска литература /В. Миролюбов.
    • Предзаглавна страница с надпис