Citation link:
 • Стратегии за развитие на библиотеките. Коопериране на библиотеките /Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19