Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии : Т. 107. / Ред. кол. Ренета Божанкова - глав. ред. и др.; Annual of Sofia university "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic studies Reneta Bozhankova - Ed-in-chief et al.
 
Creator:
Божанкова, Ренета Ванкова ред.; Bozankova, Reneta Vankova ed.; Димитрова, Анета Гергова ред.; Dimitrova, Aneta Gergova ed.; Дачева, Гергана Кирилова ред.; Daceva, Gergana Kirilova ed.; Григоров, Добромир Григоров ред.; Grigorov, Dobromir Grigorov ed.; Михайлов, Калин Руменов ред.; Mihajlov, Kalin Rumenov ed.; Младенова, Маргарита Захариева ред.; Mladenova, Margarita Zaharieva ed.; Папучиев, Николай Георгиев ред.; Papuciev, Nikolaj Georgiev ed.; Миленкова, Елка ред.; Milenkova, Elka ed.; Радованова, Надя Василева ред.; Radovanova, Nadja Vasileva ed.
 
Date:
2022 [issued] 2022 132 с.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001202616
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии :| Т. 107. /| Ред. кол. Ренета Божанкова - глав. ред. и др.
 
246:
Annual of Sofia university "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic studies| Reneta Bozhankova - Ed-in-chief et al.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 100.6 MB)
 
260:
2021| 132 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Божанкова, Ренета Ванкова| ред.| Bozankova, Reneta Vankova| ed.| Димитрова, Анета Гергова| ред.| Dimitrova, Aneta Gergova| ed.| Дачева, Гергана Кирилова| ред.| Daceva, Gergana Kirilova| ed.| Григоров, Добромир Григоров| ред.| Grigorov, Dobromir Grigorov| ed.| Михайлов, Калин Руменов| ред.| Mihajlov, Kalin Rumenov| ed.| Младенова, Маргарита Захариева| ред.| Mladenova, Margarita Zaharieva| ed.| Папучиев, Николай Георгиев| ред.| Papuciev, Nikolaj Georgiev| ed.| Миленкова, Елка| ред.| Milenkova, Elka| ed.| Радованова, Надя Василева| ред.| Radovanova, Nadja Vasileva| ed.