Citation link:
  • Dzielo rosyjskie o ks. Piotrze Skardze : Sprawozdanie /Dr. Tad. Stan. Grabowski.
    • Лист [1] с дарствен надпис
    • Заглавна страница