Current View
Citation link:
Title:
Семейни и социални нагласи към интеграцията на децата с детска церебрална парализа : Автореферат / Мария Константинос Готзиамани ; Цветанка Ценова ; Рец. Катерина Каролова Караджова, Пелагия Михайлова Терзийска.
 
Creator:
Готзиамани, Мария Константинос; Ценова, Цветанка Луканова науч. ръководител; Караджова, Катерина Каролова рец.; Терзийска, Пелагия Михайлова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика на деца с невросоматични заболявания) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета социални проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001189047
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Готзиамани, Мария Константинос
 
245:
Семейни и социални нагласи към интеграцията на децата с детска церебрална парализа :| Автореферат /| Мария Константинос Готзиамани ; Цветанка Ценова ; Рец. Катерина Каролова Караджова, Пелагия Михайлова Терзийска.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 804.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
29 с. :| с табл., диагр. ;| 21Х30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика на деца с невросоматични заболявания)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета| социални проблеми.
 
700:
Ценова, Цветанка Луканова| науч. ръководител| Караджова, Катерина Каролова| рец.| Терзийска, Пелагия Михайлова| рец.