Citation link:
  • Изследвания върху демографията на България / Георги Т. Данаилов.