Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 74. / Ред. кол. Диню Канев и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Канев, Диню Димитров ред.; Борисов, Здравко ред.; Благоева, Екатерина Николова ред.; Калинова, Мария Василева ред.
 
Date:
1984 [issued] 1984 [за 1981].
 
Description:
Пълното име на Здравко Борисов е Здравко Борисов Гаврилов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061933
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 74. /| Ред. кол. Диню Канев и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 97.4 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1984 [за 1981].
 
300:
155 с. :| с ил., табл.
 
500:
Пълното име на Здравко Борисов е Здравко Борисов Гаврилов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Канев, Диню Димитров| ред.| Борисов, Здравко| ред.| Благоева, Екатерина Николова| ред.| Калинова, Мария Василева| ред.