Citation link:
  • Доситей Обрадович у нас /От Боян Пенев.
    • Лист, оформен като заглавна страница с автограф на Боян Пенев