Citation link:
  • Под облак : Драма в IV действия /Григор Лютаков.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора