Citation link:
  • Разкази Т. 1.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора