Current View
Citation link:
Title:
Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички / Мирослава Петкова, Милена Алексиева; Analysis of the game effectiveness of the Bulgarian wheelchair basketball team Miroslava Petkova, Milena Aleksieva
 
Creator:
Гърдева, Мирослава Маринова; Алексиева, Милена Величкова; Gardeva, Miroslava Marinova; Aleksieva, Milena Velickova
 
Date:
2020 [issued] 2020, 12.
 
 
Източник/Source:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
Description:
Рез. на бълг., англ. ез. [abstract] Пълното име на Мирослава Петкова е Мирослава Маринова Петкова-Гърдева; Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001194106
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гърдева, Мирослава Маринова
 
222:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
245:
Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички /| Мирослава Петкова, Милена Алексиева
 
246:
Analysis of the game effectiveness of the Bulgarian wheelchair basketball team| Miroslava Petkova, Milena Aleksieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 5.825 MB)
 
260:
2020, 12.
 
300:
с. 232-240 :| с ил., табл.
 
500:
Пълното име на Мирослава Петкова е Мирослава Маринова Петкова-Гърдева
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на бълг., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Алексиева, Милена Величкова| Gardeva, Miroslava Marinova| Aleksieva, Milena Velickova