Current View
Citation link:
Title:
Персийският фарханг Борхан-е кате' в ръкопис от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" : Автореферат / Марио Александров Аппен ; Рец. Иво Кирилов Панов, Катерина Иванова Венедикова.; The persian farhang Borhan-e qate in a manuscript of the national library “St. st. Cyril and Methodius” Mario Alexandrov Appen
 
Creator:
Аппен, Марио Александров; Appen, Mario Aleksandrov; Панов, Иво Кирилов рец.; Венедикова, Катерина Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Перс. лексикография) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за изт. ез. и култури 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Персийски език речници, тълковни.; Ръкописи, персийски България
 
*** *** ***
 
001:
001187934
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Аппен, Марио Александров
 
245:
Персийският фарханг Борхан-е кате' в ръкопис от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" :| Автореферат /| Марио Александров Аппен ; Рец. Иво Кирилов Панов, Катерина Иванова Венедикова.
 
246:
The persian farhang Borhan-e qate in a manuscript of the national library “St. st. Cyril and Methodius”| Mario Alexandrov Appen
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.049 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
35 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 2.1. Филология (Перс. лексикография)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Център за изт. ез. и култури| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Персийски език| речници, тълковни.| Ръкописи, персийски| България
 
700:
Appen, Mario Aleksandrov| Панов, Иво Кирилов| рец.| Венедикова, Катерина Иванова| рец.