Current View
Citation link:
Title:
Обучението по математика на ученици със специални образователни потребности в начален етап : Автореферат / Пантелеймон Кириакидис ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.; Mathematics education of pupils with special education needs in the early stage Panteleimon Ioannis Kyriakidis
 
Creator:
Кириакидис, Пантелеймон Йоанис; Kiriakidis, Panteleimon Ioannis; Евгениева, Емилия Хинкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Математика методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001189040
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кириакидис, Пантелеймон Йоанис
 
245:
Обучението по математика на ученици със специални образователни потребности в начален етап :| Автореферат /| Пантелеймон Кириакидис ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.
 
246:
Mathematics education of pupils with special education needs in the early stage| Panteleimon Ioannis Kyriakidis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.276 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
41 с. :| с табл., диагр., графики ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Математика| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Kiriakidis, Panteleimon Ioannis| Евгениева, Емилия Хинкова| науч. ръководител