Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. [Книга] 1 : Т. 56. / Ред. кол. Б. Спасов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de droit. [Livre] 1
 
Creator:
Спасов, Борис Петров ред.; Ангелов, Ангел Симеонов ред.; Захариев, Васил Манушев ред.; Кутиков, Владимир Йосифов ред.; Павлов, Стефан Георгиев ред.; Андреев, Михаил Николов ред.; Таджер, Витали Езра ред.
 
Date:
1965 [issued] 1965.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001072878
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. [Книга] 1 :| Т. 56. /| Ред. кол. Б. Спасов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de droit. [Livre] 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 336.1 MB)
 
260:
1965.
 
300:
430 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Спасов, Борис Петров| ред.| Ангелов, Ангел Симеонов| ред.| Захариев, Васил Манушев| ред.| Кутиков, Владимир Йосифов| ред.| Павлов, Стефан Георгиев| ред.| Андреев, Михаил Николов| ред.| Таджер, Витали Езра| ред.