Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга - Философия : Т. 73. / Ред. кол. Иванка Апостолова - отг. ред и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre philosophie
 
Creator:
Апостолова, Иванка Василева ред.; Ирибаджаков, Николай Николов ред.; Паси, Исак Соломон ред.; Василев, Кирил Николов ред.
 
Date:
1982 [issued] 1982 [за 1980].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001204882
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга - Философия :| Т. 73. /| Ред. кол. Иванка Апостолова - отг. ред и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 129.6 MB)
 
260:
1982 [за 1980].
 
300:
205 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Апостолова, Иванка Василева| ред.| Ирибаджаков, Николай Николов| ред.| Паси, Исак Соломон| ред.| Василев, Кирил Николов| ред.