Citation link:
  • Великата Рилска пустиня : Пътни бележки и впечатления /Иван Вазов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев