Citation link:
  • Учението на Густав Теодор Фехнер за отношението между душа и тяло /От Никола Алексиев.
    • Издателска корица с дарствен надпис