Citation link:
  • Книга за българския народ /Ст. Михайловски.
    • Заглавна страница с надпис