Citation link:
  • Принос към петрографията на Сърнена гора : (С една петрографическа скица)