Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Шишманово, Самоковско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169