Current View
Citation link:
Title:
Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография : Автореферат / Емил Георгиев Георгиев ; Науч. ръководители Леандър Литов, Галина Кирова.
 
Creator:
Георгиев, Емил Георгиев; Литов, Леандър Борисов науч. ръководител; Кирова, Галина Иванова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Биофизика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика" 2019; Библиогр. л. 39-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Томография.; Рентгенодиагностика.
 
*** *** ***
 
001:
001170935
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Емил Георгиев
 
245:
Оптимизация на клинични протоколи при Компютърната томография :| Автореферат /| Емил Георгиев Георгиев ; Науч. ръководители Леандър Литов, Галина Кирова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.67 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
43 л. :| с ил., табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. Биофизика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Атомна физика"| 2019
 
504:
Библиогр. л. 39-40
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Томография.| Рентгенодиагностика.
 
700:
Литов, Леандър Борисов| науч. ръководител| Кирова, Галина Иванова| науч. ръководител