Citation link:
  • Французска христоматия : За долните класове на гимназиите : С много бележки по български за изяснение на текста /Състав. А. М. Астенидов.
    • Издателска корица