Citation link:
 • Преглед на Родопски песни, нотирани и записани от Васил Стоин, Сборник за народни умотворения, Т. 39
  • Заглавна страница
   • стр. 1
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9