Citation link:
 • Каталози на библиотеката
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 2
  • стр. Каталози на библиотеката
  • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • Систематическа класификация
  • Разреди,подразреди, отдели,подотдели
   • стр. 20
  • III. Литература
   • стр. 22
  • IV. Изкуства
  • V.Философия VI.Религии.Богословие.
   • стр. 25
  • VII.Образование.VIII.Право.
  • IX.Социология.X.История и помощни ней науки.
  • XI.География и Етнография
  • XII.Математика
  • XIII.Природни науки.
  • XIV.Приложни науки
  • XV.Медицина
  • XVI.Периодични издания.
  • Азбучен показалец
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
  • форзац
  • Задна корица