Citation link:
  • Трудове на М. С. Дринова, съдържащи публицистични статии, служебни записки, наредби и разпоредби, критики, оценки и отзиви, поменици Т. 3.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев