Current View
Citation link:
Title:
Компютърните игри и технологии за развитие на креативните умения при децата в предучилищна възраст : Автореферат / Светослав Божидаров Ангелов ; Науч. ръководител Данаил Данов ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.; Computer games and technologies for the development of creative skills in preschool children Svetoslav Bojidarov Angelov
 
Creator:
Ангелов, Светослав Божидаров; Angelov, Svetoslav Bozidarov; Данов, Данаил Кирилов науч. ръководител; Пенева, Любослава Димитрова рец.; Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованието.
 
*** *** ***
 
001:
001190152
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелов, Светослав Божидаров
 
245:
Компютърните игри и технологии за развитие на креативните умения при децата в предучилищна възраст :| Автореферат /| Светослав Божидаров Ангелов ; Науч. ръководител Данаил Данов ; Рец. Любослава Димитрова Пенева, Розалия Йорданова Кузманова-Карталова.
 
246:
Computer games and technologies for the development of creative skills in preschool children| Svetoslav Bojidarov Angelov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 831.7 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
64 л. :| с диагр., графики ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор", проф. направление 1.2 Педагогика (Медийна педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Предучилищно възпитание.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованието.
 
700:
Angelov, Svetoslav Bozidarov| Данов, Данаил Кирилов| науч. ръководител| Пенева, Любослава Димитрова| рец.| Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова| рец.