Current View
Citation link:
Title:
Еклисиологични измерения на свещенослужението през първите четири века : Автореферат / Марта Георгиева Георгиева ; [Науч. ръководител Любомир Г. Тенекеджиев ; Рец. Иван Василев Христов, Теодор Божидаров Стойчев].; Ecclesiological dimensions of the priesthood during the first four centuries Marta Georgieva Georgieva
 
Creator:
Георгиева, Марта Георгиева; Georgieva, Marta Georgieva; Тенекеджиев, Любомир Ганчев науч. ръководител; Христов, Иван Василев рец.; Стойчев, Теодор Божидаров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.4. Религия и теология (Догматическо богословие) СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Систематическо богословие"] 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Богослужение в източноправославната църква.; Източноправославна църква.
 
*** *** ***
 
001:
001191356
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиева, Марта Георгиева
 
245:
Еклисиологични измерения на свещенослужението през първите четири века :| Автореферат /| Марта Георгиева Георгиева ; [Науч. ръководител Любомир Г. Тенекеджиев ; Рец. Иван Василев Христов, Теодор Божидаров Стойчев].
 
246:
Ecclesiological dimensions of the priesthood during the first four centuries| Marta Georgieva Georgieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 658.3 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
25 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.4. Религия и теология (Догматическо богословие)| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. "Систематическо богословие"]| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Богослужение| в източноправославната църква.| Източноправославна църква.
 
700:
Georgieva, Marta Georgieva| Тенекеджиев, Любомир Ганчев| науч. ръководител| Христов, Иван Василев| рец.| Стойчев, Теодор Божидаров| рец.