Citation link:
 • Фондовете на библиотеките на университетите и висшите училища в периода 1888-1987 г. / Александър Димчев ; Науч. ред. Мария Капитанова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • [стр. 7]
   • [стр. 8]
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
  • РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ ОТ 1888 ДО 1944 Г.
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
  • РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ ОТ 1944 ДО 1987 Г.
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
  • СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
  • ТАБЛИЦИ
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
  • Задна корица