Citation link:
  • Под игото : Пиеса в 10 драматически картини : Представена пръв път в Народния театр на 16 декемврий 1910 г. /От Ивана Вазов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев