Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 72. / Ред. кол. Диню Канев, Михаил Мичев.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Мичев, Михаил Цолов ред.; Канев, Диню Димитров ред.
 
Date:
1981 [issued] 1981 [за 1977/78].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062077
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 72. /| Ред. кол. Диню Канев, Михаил Мичев.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 184 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1981 [за 1977/78].
 
300:
302 с. :| с ил., к., табл.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Мичев, Михаил Цолов| ред.| Канев, Диню Димитров| ред.