Current View
Citation link:
Title:
Манипулативни техники в езика на фотографията : (Фотографските знаци и тяхното визуално въздействие при невербалната комуникация) : Автореферат / Иван Александрович Захариев ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.; <<The>> methods of manipulation in the language of the photography (The photographic signs and their influence in the non-verbal communication) Ivan Aleksandrovich Zahariev
 
Creator:
Захариев, Иван Александрович; Zahariev, Ivan Aleksandrovic; Бондиков, Венцеслав Александров науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен " Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации-манипулация в комуникацията) СУ "Св. Климент Охридски", фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"; Библиогр. с. 120-127; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Фотография социални проблеми; Обществено мнение; Фотожурналистика; Безсловесна комуникация
 
*** *** ***
 
001:
001203662
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захариев, Иван Александрович
 
245:
Манипулативни техники в езика на фотографията :| (Фотографските знаци и тяхното визуално въздействие при невербалната комуникация) : Автореферат /| Иван Александрович Захариев ; Науч. ръководител Венцеслав Бондиков.
 
246:
<<The>> methods of manipulation in the language of the photography| (The photographic signs and their influence in the non-verbal communication)| Ivan Aleksandrovich Zahariev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.355 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
128 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен " Доктор" по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации-манипулация в комуникацията)| СУ "Св. Климент Охридски", фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"
 
504:
Библиогр. с. 120-127
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Фотография| социални проблеми| Обществено мнение| Фотожурналистика| Безсловесна комуникация
 
700:
Zahariev, Ivan Aleksandrovic| Бондиков, Венцеслав Александров| науч. ръководител