Current View
Citation link:
Title:
Implicitation and explicitation in the description of auditory perception in English and Bulgarian : Part 2. Chapter 4 - Explicitation of the predications referring to sound propagation; Имплицитност и експлицитност в описването на слухова перцепция в английски и български Част 2. Глава 4 - Експлициране на предикациите, отнасящи се до разпространението на звука
 
Creator:
Aleksieva, Bistra Petrova; Алексиева, Бистра Петрова
 
Date:
1986 [issued] Т. 75, 1986 [за 1981].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
000028966
 
040:
BG-SoUL
 
041:
eng
 
100:
Aleksieva, Bistra Petrova
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 3
 
245:
Implicitation and explicitation in the description of auditory perception in English and Bulgarian :| Part 2. Chapter 4 - Explicitation of the predications referring to sound propagation
 
246:
Имплицитност и експлицитност в описването на слухова перцепция в английски и български| Част 2. Глава 4 - Експлициране на предикациите, отнасящи се до разпространението на звука
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1 MB)
 
260:
Т. 75, 1986 [за 1981].
 
300:
с. 127-185.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Алексиева, Бистра Петрова