Current View
Citation link:
Title:
Интелектуални и религиозни елити в Леванта и тяхното отношение към управлението на Аюбидската династия през периода 1174-1250 г. Сл. Хр. : Разширен автореферат / Джехад Сюлейман Салем ал-Масри ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.; Intellectual and religious elites in the Levant and their attitudes towards the policies of the Ayyubid Dynasty in the period 1174–1250 AD Jehad Suleiman Salem Al-Masri
 
Creator:
<<Ал->>Масри, Джехад Сюлейман Салем; <<Al->>Masri, Jahad Suleiman Salem; Евстатиев, Симеон Евстатиев науч. ръководител
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Кат. "Арабистика и семитология", Докторска прогр. Араб. оществознание 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Кръстоносни походи 1174-1250 г. Мала Азия.; Религия и политика история. Мала Азия; Ислям влияние върху обществения живот история. Мала Азия
 
*** *** ***
 
001:
001187272
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
<<Ал->>Масри, Джехад Сюлейман Салем
 
245:
Интелектуални и религиозни елити в Леванта и тяхното отношение към управлението на Аюбидската династия през периода 1174-1250 г. Сл. Хр. :| Разширен автореферат /| Джехад Сюлейман Салем ал-Масри ; Науч. ръководител Симеон Евстатиев.
 
246:
Intellectual and religious elites in the Levant and their attitudes towards the policies of the Ayyubid Dynasty in the period 1174–1250 AD| Jehad Suleiman Salem Al-Masri
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 703.7 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
69 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Кат. "Арабистика и семитология", Докторска прогр. Араб. оществознание| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Кръстоносни походи| 1174-1250 г.| Мала Азия.| Религия и политика| история.| Мала Азия| Ислям| влияние върху обществения живот| история.| Мала Азия
 
700:
<<Al->>Masri, Jahad Suleiman Salem| Евстатиев, Симеон Евстатиев| науч. ръководител