Citation link:
  • Непокорните села в родопските планини : Обективно разгледвание тоя въпрос за времето от 1878 до 1886 г. : Кн. 2. 1879-1884.